Back to overview

24Flow and Manual.to announce joint offering for context-based, multilingual work instructions

GENT, BELGIUM, 21 NOVEMBER 2022

24Flow and Manual.to today announce the launch of their joint offering for context-based, multilingual work instructions, offering manufacturing companies and their operators an easy way to create, adapt and consult digital work instructions.

Manual.to is a SaaS platform that manages the entire lifecycle of multilingual work instructions. Compared to traditional PDFs, it not only speeds up the content creation process, but combines videos with text, making the content immediately applicable in practice, while allowing it to be easily provided in multiple languages. The latter is crucial for multinational companies operating across the globe, but also increasingly important for smaller companies due to the increasingly diverse background of staff.

24Flow is a modular cloud-based operational platform for discrete manufacturing companies. 24Flow offers a suite of low-code applications that enable manufacturers to gain real-time visibility and increase efficiency on the shop floor to achieve better lead times and higher delivery reliability. 24Flow is a digital enabler for an enterprise-wide growth strategy where these shorter lead times provide a competitive advantage in a rapidly changing environment.

The combined offering of Manual.to and 24Flow automatically shows operators the right digital work instructions at the right time. Contextualisation of work instructions saves time, prevents errors and increases overall efficiency.

For example, if a machine reports an error code, 24Flow records the event and 24Flow can immediately show the correct Manual.to work instruction to the operator to solve the problem, preventing downtime or lost productivity.

Similarly, 24Flow is aware of the production context: it knows the work order, the customer and the action currently being performed by the operator. As a result, it is able to show the right instructions to the operator at the right time, without the operator having to search for them.

Erik Dierinck, co-founder of 24Flow, says: “This integrated offering from Manual.to and 24Flow meets a real need on the factory floor. Contextualising work instructions is the next step in achieving efficiency, avoiding errors and reducing machine downtime. It is a perfect illustration of 24Flow’s know-how to provide real-time visibility on the shop floor and assist operators with digital tools that deliver concrete value.”

Jorim Rademaker, CEO of Manual.to adds “Manual.to is a very powerful SaaS platform for digital work instructions. This partnership with 24Flow allows us to be even more responsive to our customers’ needs by adding real-time, context-awareness.”

About Manual.to: The most valuable thing in any organisation is the knowledge of its employees. Manual.to is designed to capture that knowledge and make it accessible to any customer or employee, in any language, at any time, without installing an app.

Manual.to is a software company that makes it easy to create, share and read how-to manuals and training courses. Manual.to was started from simplicity and customer focus, where ease of use and speed are essential.

About 24Flow: 24Flow is the operations platform of choice for High Mix Low Volume (HMLV) manufacturing companies looking to reduce lead times and increase delivery reliability. 24Flow’s suite of low-code apps accelerates digitisation, increases visibility and introduces advanced flow control for the shop floor. The solution is powered by a state-of-the-art, secure, scalable low-code platform (Lighting platform) that also comes with configurable reporting and workflow technology.


24Flow en Manual.to kondigen een gezamenlijk aanbod aan voor context-gebaseerde, meertalige werkinstructies

GENT, BELGIUM, 21 NOVEMBER 2022 

24Flow en Manual.to kondigen vandaag de lancering aan van hun gezamenlijk aanbod voor context-gebaseerde, meertalige werkinstructies, waarmee ze productiebedrijven en hun operatoren een eenvoudige manier bieden om digitale werkinstructies te creëren, aan te passen en te consulteren.

Manual.to is een SaaS-platform dat de volledige levenscyclus van meertalige werkinstructies beheert. In vergelijking met traditionele PDF’s wordt het proces voor het creëren van inhoud niet alleen versneld, maar worden video’s gecombineerd met tekst, waardoor de inhoud onmiddellijk toepasbaar is in de praktijk, terwijl deze gemakkelijk in meerdere talen kan worden verstrekt. Dit laatste is van cruciaal belang voor multinationale bedrijven die over de hele wereld actief zijn, maar ook van toenemend belang voor kleinere bedrijven vanwege de steeds diverser wordende achtergrond van het personeel.

24Flow is een modulair cloudgebaseerd operationeel platform voor discrete maakbedrijven. 24Flow biedt een suite van low-code toepassingen aan die fabrikanten in staat stellen real-time zichtbaarheid te krijgen en de efficiëntie op de werkvloer te verhogen, om zo betere doorlooptijden en een hogere leverbetrouwbaarheid te bereiken. 24Flow is een digitale enabler voor een bedrijfsbrede groeistrategie waarbij deze kortere doorlooptijden een concurrentievoordeel opleveren in een snel veranderende omgeving.

Het gecombineerde aanbod van Manual.to en 24Flow toont operatoren automatisch de juiste digitale werkinstructies op het juiste moment. Contextualisering van de werkinstructies bespaart tijd, voorkomt fouten en verhoogt de algehele efficiëntie.

Als een machine bijvoorbeeld een foutcode meldt, wordt de gebeurtenis door 24Flow geregistreerd en kan 24Flow onmiddellijk de juiste Manual.to-werkinstructie aan de operator tonen om het probleem op te lossen, waardoor stilstand of productiviteitsverlies wordt voorkomen.

Op dezelfde manier is 24Flow zich bewust van de productiecontext: het kent het werkorder, de klant en de handeling die op dat moment door de operator wordt uitgevoerd. Daardoor is het in staat om de juiste instructies op het juiste moment aan de operator te tonen, zonder dat deze ernaar hoeft te zoeken.

Erik Dierinck, medeoprichter van 24Flow: “Dit geïntegreerde aanbod van Manual.to en 24Flow komt tegemoet aan een reële behoefte op de fabrieksvloer. Contextualisering van werkinstructies is de volgende stap in het bereiken van efficiëntie, het vermijden van fouten en het verminderen van machinestilstand. Het is een perfecte illustratie van de know-how van 24Flow om real-time zichtbaarheid op de werkvloer te bieden en operatoren bij te staan met digitale tools die concrete waarde opleveren.”

Jorim Rademaker, CEO van Manual.to voegt hieraan toe “Manual.to is een zeer krachtig SaaS-platform voor digitale werkinstructies. Door deze samenwerking met 24Flow kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten door real-time, context-awareness toe te voegen.”

Over Manual.to: Het meest waardevolle in elke organisatie is de kennis van de medewerkers. Manual.to is ontworpen om die kennis vast te leggen en toegankelijk te maken voor elke klant of werknemer, in elke taal, op elk moment, zonder een app te installeren.

Manual.to is een softwarebedrijf dat het eenvoudig maakt om how-to handleidingen en trainingen te maken, te delen en te lezen. Manual.to is gestart vanuit eenvoud en klantgerichtheid, waarbij gebruiksgemak en snelheid essentieel zijn.

Over 24Flow: 24Flow is het operations platform bij uitstek voor High Mix Low Volume (HMLV) productiebedrijven die de doorlooptijden willen verkorten en de leverbetrouwbaarheid willen verhogen. 24Flow’s suite van low-code apps versnelt de digitalisering, verhoogt de zichtbaarheid en introduceert geavanceerde flow control voor de werkvloer. De oplossing wordt aangedreven door een state-of-the-art, veilig, schaalbaar low-code platform (Lighting-platform) dat ook wordt geleverd met configureerbare rapportage- en workflow technologie.